TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00058 – Bábolna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. szakasz

kedvezmenyezetti_infoblokk_fekvo_magyar_rgb

Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00058

Kedvezményezett: Bábolna Város Önkormányzata

Támogatás összege: 189.996.189 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Bábolna város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. szakasz

Projekt helyszíne: 2943 Bábolna, Kinizsi Pál utca 422 és 517 hrsz., Radnóti Miklós utca 315 és 413 hrsz., Móra Ferenc utca 302 hrsz.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.14.

 

Rövid összefoglaló:

Bábolna Város Önkormányzata közel 190 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a város csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére.

A város legjelentősebb és legsürgősebben kezelni kívánt problémagócát a csapadékvíz elvezetés területén a városközpontban található utcák vízelvezetése jelenti. A város vízkárok által leginkább érintett része a település központjában található három utca – Kinizsi P., Radnóti M. és Móra F. utcák – és a csapadékvizet levezetni hivatott burkolatlan árok, amely műszakilag már nem alkalmas a területre hirtelen lezúduló nagyobb vizek elvezetésére. A meglevő árkok a kis területlejtések miatt nagy mélységűek, közlekedési szempontból néhány helyen balesetveszélyesek. Az árkokban valamennyi utcánál találhatók méreten aluli átereszek, kontrás árokszakaszok. Nagy csapadék esetén az árkok szikkasztóként (párologtató) és részben puffer tározóként működnek. Az árkok befogadója az Ácsi úton kiépített zárt D80 betoncsatorna, a csatlakozási pontokon iszapfogós rácsos műtárgyak találhatók, megakadályozandó a hordalék bekerülését a zárt szelvénybe.

Bábolna érintett része belterületen fekszik, egy családiházas övezetben, amely teljesen beépített. Az érintett utcákban 100 db ingatlan található, amelyekben mintegy 270 fő él. Az utcákban található ingatlanok fekvése mélyebb a kiépült szilárd burkolatú utaknál, a csapadékvíz az útburkolati pályatest lábánál és az ingatlanok út felé eső szakaszain gyűlik össze. Nagy intenzitású csapadék esetében gyakori jelenség a víz megjelenése az ingatlanok udvarában, veszélyeztetve a lakóingatlanok állékonyságát, használhatóságát. A térségben magas a talajvízszint a csapadék elszivárogtatása nem jelent megoldást. A meglévő árkok rossz műszaki állapota, valamint balesetveszélyessége, tovább az érintett utcákban található jelentős vagyonérték és az itt élő nagy számú lakosság miatt a vízelvezetési problémát orvosolni kell.

A fentiek alapján a projekt átfogó, hosszú távú célkitűzése, hogy az érintett városrész csapadékvíz elöntésektől veszélyeztetett utcáiban, az esővíz rendezett elvezetésével hosszútávon is biztosítsa az itt található értékek megóvását, ezáltal javítsa az itt élő lakosság életminőségét. A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is. További fontos részcél a közlekedés biztonságának megteremtése, és egységes utcakép kialakítása a fejlesztési területen.

A tervezett beruházás során a jelenlegi meglevő árkok átépítésre kerülnek TB elemmel burkolt árkokká, míg a kapubehajtók a tervezett TB elem víznyelős fedlap elemeiből építhetők meg. A zárt csatornához csatlakozásnál a meglevő műtárgyak elbontásra kerülnek és a helyükre új iszapfogós rácsos műtárgyakat kell építeni.

A tervezett beruházás egy komplex, az egész településrészre kiterjedő, átgondolt vízrendezési fejlesztés egyik fontos lépését jelenti. A beruházás megvalósítását követően Bábolna város ezen központi része, az itt található magán- és köztulajdon hosszú távon védetté válik az egyre gyakrabban előforduló vízkárok, haváriák ellenében.