Bábolna város hírei

Önkormányzati és alapítványi ingatlanok értékesítése, bérbeadása

Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra, illetve bérbeadásra.
Kelt: 2012. június 04. | hétfő
Bővebben »

Engesztelő Zarándoklat

Bábolna Városba is el fog látogatni 2012.06.11. napján az Engesztelő Zarándoklat. A Zarándoklattal kapcsolatos információkat a mellékelt tömörített fájlban lehet megtekinteni.
Kelt: 2012. június 04. | hétfő
Bővebben »

Megyei Önkormányzat új megyei területfejlesztési koncepciójához projektek gyűjtése

A KEM Önkormányzat meg kívánja ismerni a települések, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit, terveit, hogy azokat beépíthessék az új megyei területfejlesztési koncepcióba.
Kelt: 2012. május 24. | csütörtök
Bővebben »

Körzeti megbízott fogadóórája

Pintér Tibor rendőrfőtörzsőrmester 2012. májusában a Bábolnai Polgármesteri Hivatalban az alábbi időpontokban tart fogadóórát: május 9. 13:00-14:00 május 21. 13:00-14:00 május 29. 13:00-14:00 Pintér Tibor szolgálati mobiltelefonszáma: 20/217-97-90
Kelt: 2012. május 08. | kedd
Bővebben »

2012.05.07.

A 2011. évi CLVI. törvénnyel módosított 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a felhatalmazást adott az önkormányzati adóhatóságnak, hogy helyi adó (iparűzési adó, építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója) és gépjárműadó vonatkozásában a tízezer - magánszemélyek esetében az ezer - forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos módon közzétegye.
Kelt: 2012. május 07. | hétfő
Bővebben »