• F E L H Í V Á S

    Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben is karácsonyi segélyt nyújt a kérelmezők részére.Szociálisan rászoruló nyugdíjasok, több gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelők, illetve az egyéb szociálisan rászoruló bábolnai állandó lakosok igényelhetik ezt a támogatást. (Rászorultsági jövedelemhatár 100.000,- Ft/fő!)Jelentkezési lap a Közös Önkormányzati Hivatalban, az Idősek Klubjában (Arany J. u. 4.) és a Családsegítő Szolgálat irodájában (Zrínyi […]

    Bővebben
Interreg Szlovákia-Magyarország
Széchenyi 2020