Mestská samospráva Bábolny

Život v meste organizuje mestká samospráva. Za chod samosprávy zodpovedá sedemčlenné zastupiteľstvo. Prácu zastupiteľstva riadi primátorka mesta. Sú tri samosprávne výbory (orgány pre prípravu rozhodnutia, rozhodovacie orgány): Výbor pre financie a rozvoja obce, Sociálny a školský výbor, resp. Výbor pre kontrolu priznania majetku a kontrolu nezlučiteľnosti.

 

Primátorka a členovia zastupiteľstva vo volebnom období 2019-2024.

 

dr. Horváth Klára

Primátorka

Zsidi Sándor

Zástupca primátora, poslanec

Jakusné Udvardy Hedvig

Predsedkyňa výboru pre financie a rozvoja obce, poslankyňa

Veresné Szkocsek Mária

Predsedkyňa sociálneho a školského výboru, poslankyňa

Bierbauer Imre

Predseda výboru pre kontrolu priznania majetku a kontrolu nezlučiteľnosti, poslanec

Szepesi Tamásné

členka sociálneho a školského výboru, poslankyňa

Tóth Georgina

členka výboru pre financie a rozvoja obce, členka sociálneho a školského výboru, poslankyňa

 

Osoby, ktoré nie sú poslancami, ale pracujú vo výboroch :

 

Pauerné Erdélyi Erika

členka výboru pre financie a rozvoja obce

Hajdu János

člen výboru pre financie a rozvoja obce

Csomó Zsuzsa

členka sociálneho a školského výboru

Szijártóné Bojtor Katalin

členka sociálneho a školského výboru