PÁLYÁZAT – Interreg, Bábolna és Hidaskürt (Mostová) között média-együttműködés kialakítása

Pályázati konstrukció:
Közintézmények és a határtérségben élő emberek
határon átnyúló együttműködésének javítása

Támogatás összege:
49 946,67 euró

Támogatás mértéke:
85%

A projekt tervezett befejezési időpontja:
2020.02.29.

Kedvezményezett:
Bábolna Város Önkormányzata

Projekt rövid leírása:
Bábolna és Hidaskürt közötti együttműködés több pilléren nyugszik, azonban a partnerség egy magasabb szintjét jelenti, amennyiben a bábolnai és hidaskürti polgárok tájékoztatására rendelkezésre álló médiakeretek bővülése következne be. A projektpartnerek egy közös könyvet adnának ki, amely magyar és szlovák nyelven mutatná be Bábolna és Hidaskürt történelmét, intézményeit, főbb turisztikai attrakcióit, meghatározó vállalkozásait, civil szervezeteit. Bábolna Város Önkormányzatának tulajdonában áll a Bábolnai Televízió Kft. (BTV). A BTV személyi állománya a projekt keretében beszerzendő eszközökkel Bábolna és Hidaskürt vezetőinek irányításával alkalmas arra, hogy mind Bábolna, mind Hidaskürt turisztikai látnivalóit, meghatározó vállalkozásait, a helyi civil szervezetek tevékenységét 10 db kisfilm keretében rögzítse, amely kisfilmeket mindenki számára elérhetővé teszik a projektpartnerek. A projekt eleme internetes fejlesztés is. Bábolna Város Önkormányzat honlapja jelenleg még kizárólag magyar nyelven érhető el, azonban szükségesnek látjuk a szlovák nyelvű megjelenést is. A hidaskürti honlap két nyelvű, azonban a magyar nyelvű oldalról még több anyag hiányzik, amelyek jelen projekt keretében pótolni szükséges. A projekt célja, hogy a bábolnai honlapon kétnyelven tájékozódhassanak a bábolnai lakosok a hidaskürti eseményekről, illetve a hidaskürti lakosok tájékozódhassanak a hidaskürti honlapon a bábolnai eseményekről, így sokkal szorosabb lehet a két település közötti információáramlás. A fenti funkciók kidolgozása mindkét honlap tekintetében fejlesztést igényel, amely fejlesztés a projekt eredményei között jelenik meg. Mind a bábolnai, mind a hidaskürti honlap tekintetében biztosítani szükséges az akadálymentességet, amely a minél szélesebb elérést szolgálja.