Lakossági Fórum

2018. szeptember 4. napján 9:00 órai kezdettel a hivatal dísztermében.

Bábolna Város Önkormányzata a társadalmi bevonás keretében értesíti a Tisztelt Lakosságot, Vállalkozókat, Civil Szervezeteket és az Egyházi képviselőket, hogy a jelenleg hatályos rendezési tervi eszközök (Szerkezeti terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat) módosításra vonatkozó előzetes tájékoztató lakossági fórumot tart a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében 2018. szeptember 4. napján 9:00 órai kezdettel.

Az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórum napjától számított 8 napon belül papír alapon a 2943 Bábolna, Jókai Mór. út 12. címre postázva vagy elektronikusan az epitesugy@babolna.hu címre megtenni. 

A település hatályos rendezési tervének módosítására vonatkozó előzetes tájékoztatási anyag 2018. augusztus 16. napjától az előzetes tájékoztatási szakasz lezárásáig megtekinthető a honlapon, valamint a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályán, Antos Zsófia ügyintézőnél. 

A településrendezési terv módosítására irányuló dokumentum az alábbi linken letölthető, a hirdetmény teljes szövege jelen hír mellékletében elérhető. 

Településrendezési Terv 2018.

 

dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

2018. augusztus 16. | csütörtök