Hidaskürt

Hidaskürt

Cím: Obec Mostová 925 07 Mostová
Telefon: 031/7848201
E-mail: mostova@mostova-kurt.sk
Web: http://www.mostova-kurt.sk/

Hidaskürt rövid története

Atelepülésről az első írásos feljegyzés 1245-ből származik. Ekkor a helység még a nyéki határjáráshoz tartozott. Az 1600-as évek közepén 56 család lakta. A falu kérésre gróf Esterházy Károly kanonok az 1750-es években ígéretet tett egy templom felépítésére, és végül így készült el a térség legszebb egyházi létesítménye, dicsérve a tervező, Fellner Jakab munkáját is.

A település 1861-től a galántai járáshoz tartozik, amelytől kezdve gyökeres változásokon ment át: többek között áttértek a vetésforgó alkalmazására, nőtt a lakosság lélekszáma.
A II. világháborút követően kitelepítések történtek Magyarországra és a Szudéta területekre. Napjainkban a településen körülbelül 1600 ember él, melynek 90 %-a magyar.
Jelenleg egy magyar és egy szlovák nyelvű alapiskola működik Hidaskürtön, valamint egy szakmunkásiskola magánintézményként.

A testvérkapcsolat

1997. március 15-én került sor a két település döntése alapján a testvér települési kapcsolatot rögzítő szerződés aláírására. Az együttműködés egyik első kézzelfogható eredménye, hogy a bábolnai tapasztalatok alapján Hidaskürtön is megalakult az ifjúsági szervezetek önkormányzata.