Tájékoztató az új KATA adózásról

TISZTELT ADÓZÓ!

Tájékoztatom, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló
2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: új KATA)

  1. § e) pontja alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap meghatározással történő adózási módját a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnál az iparűzési adó tekintetében vezetett nyilvántartásban lezártam.

Ezzel egyidejűleg a már előírt adóját a naptári napok száma szerint arányosan módosítottam.

Tájékoztatom, hogy az új KATA tv. szerinti adóalanyiság választása esetén lehetősége van egyszerűsített adóalap meghatározási mód választására, melynek határideje az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45.nap.

Az (időarányos) iparűzési adót

  1. Bábolnát illető adó tekintetében Bábolna Város Önkormányzata 11740016-15385482-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlájára
  2. Banát illető adó tekintetében Bana Község Önkormányzata 63200016-11020806 számú iparűzési adó beszedési számlájára

kell megfizetni.

Az E- Önkormányzati portálon keresztül megtekinthető az aktuális adószámla kivonat, amennyiben a kimutatott kötelezettségek, pénzforgalmak és a saját nyilvántartása között eltérés van (pl. le nem könyvelt befizetés, vagy határozat), akkor a befizetést igazoló bizonylat másolatának csatolásával vagy a határozat szám megjelölésével, benyújtott kérelme alapján a helyesbítést Hivatalunk elvégzi. Nem azonosítható tételek, egyeztetést igénylő eltérések esetén, kérem, forduljon adóhatósági ügyintézőnkhöz.

Felhívom figyelmét arra, hogy ha adószámlájának egyenlege tartozást mutat, az adótartozás után az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 209. § (1) bekezdése és 274/A. § (3) bekezdése alapján késedelmi pótlék kerül felszámításra. A tartozás haladéktalan rendezésének elmulasztása az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 30. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási eljárás megindítását vonja maga után.

SZÁMLASZÁMAINK:

Bábolna esetében                                                                             Bana esetében

11740016-15385482-03540000               iparűzési adó                     63200016-11020806
11740016-15385482-03780000               késedelmi pótlék              63200016-11020796
11740016-15385482-03610000               a bírság                               63200016-11020765
11740016-15385482-03470000              az eljárási illeték                63200016-11062086

Amennyiben egyik adónemen túlfizetése, másikon tartozása van, az átvezetést, illetve visszaigénylést (a szünetelés esetét kivéve) kérelmezheti. Kérelem hiányában az adótúlfizetés a később esedékes adó kiegyenlítésére kerül elszámolásra.

Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, forduljon adóhatósági ügyintézőnkhöz telefonon, e-mailben, vagy személyesen.

Ügyfélfogadás rendje:            hétfő:   12:30-16:30
kedd:   8-11:30; 12:30-14:30
szerda – péntek nincs ügyfélfogadás
csütörtök:   8-12:30; 13:30-15:00

Címe: Bábolna, Jókai Mór utca 12  –  Telefon: 34/568-006  –  Email: ado@babolna.hu

Bábolna, 2022. augusztus 31.

Bacsárdi József s.k. jegyző


Kapcsolódó dokumentumok