Tájékoztatás hulladékudvarokban hulladék átvétel felfüggesztéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban

2021. április 15-től 2021. június 30-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú,
„veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű
hulladékok átvételét.

A hulladék ismételt fogadásáról külön tájékoztatást küldünk.

Tisztelettel:

Herceg Sándor Ottó sk.
ügyvezető