Rajzpályázat óvodák és általános iskolák részére

Kisbér Város Önkormányzata, Bábolna Város Önkormányzata, valamint a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Bábolna és Kisbér térségében” című projektet (projektazonosító: KEHOP-1.2.1-18-2018-00046) valósítja meg a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében. Közel 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásból a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor.

 

 • Pályázók köre

Kisbér és térségének, valamint Bábolna és térségének, azaz a környező településeknek a köznevelési intézményei, óvodái és általános iskolái.

Pályázni az intézmény tud gyermekenként (törvényes képviselő hozzájárulásával) a következő kategóriákban:

  • óvoda
  • általános iskola alsó tagozat
  • általános iskola felső tagozat

mely kategóriákban az első 3 helyezettek külön értékelésben és díjazásban részesülnek.

 • Pályázat tárgya

A pályázat témája a klímavédelem, mely kapcsán figyelemfelkeltő és/vagy tudásmegosztó (témára való érzékenyítés) pályamű, azaz egyéni rajz elkészítését várjuk.

A pályázat benyújtására az elkészült pályaművekkel, azaz rajzokkal és azok digitális dokumentációjával, fájl-jával lehet pályázni.

 • A pályázat elkészítése

A pályázaton való́ részvétel feltétele, minimum 1 db értékelhető pályamű elkészítése az intézménybe járó gyermek által és benyújtása az intézmény részéről.

A pályaművön szerepelnie kell a pályaművet készítő személy nevének, születési idejének, az intézmény nevének, az osztály/csoport azonosítónak. (Pl. Név, év. hónap. nap., X.Y. Általános Iskola, 4.c osztály)

 • Pályázat benyújtása
 • Benyújtási határidő: 2021. március 31.
 • A pályaműveket a fenti határidőig az intézményeknek
 • postai úton vagy személyes átadással lezárt csomagban az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
  • Kisbér Város Önkormányzata, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.,

Pápai Mónika

vagy

 • Bábolna Város Önkormányzata, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.,

Antos Zsófia

  • és egyúttal a digitális dokumentációját (a rajz fotóját) a következő e-mail címre kell megküldeni: jadi.kemfa@gmail.com

További részletek a pályázati felhívásban, illetve a kötelezően benyújtandó dokumentumok letölthetőek az alábbi mellékletekből:

 


Kapcsolódó dokumentumok