Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Megállapításra került, hogy a felújítási munkálatokkal érintett Zrínyi, Dózsa és Móra utcákban több olyan lakó van, aki közterületen végzett a lakóháza előtt munkálatokat, azonban hozzájárulást ehhez az Önkormányzattól nem kért. Ezen hozzájárulás nélküli munkát végző lakosok levelet és egy nyomtatványt fognak kapni a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivataltól, amelyben a közterületi munkálatokat bejelenthetik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben nem tesznek eleget a bejelentési kötelezettségnek, abban az esetben a hozzájárulás nélkül elvégzett munka miatt bírság szabható ki.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

Közterületen e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni csak az Önkormányzat hozzájárulásával lehet.

Az előbbiek miatt felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a felújított Zrínyi, Dózsa és Móra utcákban kizárólag cserjék telepítését hagyja jóvá az Önkormányzat, fa telepítése – konzultálva az Önkormányzat által megbízott erdészeti szakértővel – nem lehetséges, az szabálytalan, tekintettel arra, hogy a fa növekedése során a gyökerek az újonnan telepített betonműtárgyakat felnyomhatják, a levelek, ágak a légvezetékekben kárt okozhatnak. Aki hozzájárulás nélkül ültet fás szárú növényt, kártérítési felelősséget visel akkor, amennyiben a fás szárú növény az utat, a lefektetett csatornát vagy más műtárgyat megrongál.

Köszönjük együttműködésüket és felelősségteljes magatartásukat!

Bábolna Város Önkormányzata