MAGYAR FALU PROGRAM – „Alapellátási orvosi eszközök beszerzése”

MFP-AEE/2019 kódszámú „Orvosi Eszköz” című alprogram

Pályázati azonosító: 1984906182

Támogatás összege: 2 615 799 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Megvalósítás kezdete: 2019. 07.01.

Megvalósítás vége: 2019. 12.31.

Kedvezményezett: Bábolna Város Önkormányzata

Projekt bemutatása:

A projekt megvalósításának legfőbb indoka, hogy az alapellátás eszköz ellátottsága megfeleljen a jelen kor elvárásaiból fakadó kihívásoknak. A beszerzett eszközök segítségével a használatból, illetve az elöregedésből fakadó elhasználódás kiküszöbölésére kerül sor, az ellátást igénybe vevők elégedettségének folyamatos biztosítása érdekében. A pályázatunk benyújtása előtt valamennyi érintett praxis képviselőjét megkerestük annak érdekében, hogy a valóban szükséges eszközök beszerzése történjen meg. Az elnyert támogatásból beszereztük a szükséges eszközöket.

Az eszközök beszerzése szeptember, október és november hónapban zajlottak. Az eszközöket 3 csoportra osztottuk, így az orvosi eszköz, fogorvosi eszköz, illetve az informatikai eszközökre külön-külön kértünk be ajánlatokat. Az orvosi, fogorvosi és informatikai eszközökre is 3 ajánlattevőtől kértünk be ajánlatokat. Az összes ajánlat határidőre beérkezett.

Az ajánlatok kiértékelése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozástól rendeltük meg az eszközöket. Az orvosi eszközök tekintetében a Rextra Kft., a fogorvosi eszközök tekintetében a Raab Dent Kft., az informatikai eszközök tekintetében pedig a Foxbit Kft. voltak a nyertes ajánlattevők. November végéig az összes eszköz átadásra került az alapellátásban résztvevő orvosok részére.