PÁLYÁZAT – Az egykori téglagyári épület megújítása Bábolnán

 

Az egykori téglagyári épület megújítása Bábolnán

Pályázati azonosító:
TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00001

 

 

 

Pályázati konstrukció:
Barnamezős területek rehabilitációja

Támogatás összege:
677 320 000 Ft

Támogatás mértéke:
100%

A projekt tervezett befejezési időpontja:
2021. március 31.

Kedvezményezett:
Bábolna Város Önkormányzata

Projekt megvalósítása: A közbeszerzés lezajlott, a vállalkozási szerződést megkötésre került, a kivitelezés elkészült.

Fotók: http://www.babolna.hu/aktualis/mediatar/epitkezes-szabadidopark-csonakhaz/

A projekt bemutatása:
A fejlesztés átfogó célja, hogy hatékony és környezetkímélő rehabilitációval a városközpont és a városlakók életének szerves részévé váljon a hozzá délnyugatról csatlakozó egykori téglavető és környéke barnamezős terület. Együttes célként jelentkezik a degradált ipari, vízgazdálkodási és közpark hasznosítású területek funkcióbővítő és funkcióváltó, egyúttal területkímélő újrahasznosítása. Ez alapvetően egy közös rekreációs és turisztikai hasznosítási célban ölt testet a helyi lakossági, a vállalkozói, a civil és az önkormányzati igényekhez igazodva. A terület megújítása multifunkcionális szabadidős parkká történő alakítással összefüggő víz- és területrendezési, valamint építési jellegű beruházási feladatokat jelent, elsődlegesen bábolnai barnamezős városrehabilitációs beavatkozás hozzájárul a Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepciója (TK) és Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja (SPOP) specifikus céljaihoz és területi preferenciáihoz. A barnamezős terület megújítása során az aktív pihenést és rekreációt a természet bevonásával és emberléptékű hasznosításával támogatva, a szabadidő-gazdaság szolgáltatásainak integrálása révén, az idősek, a gyermekek, a családok, a regenerálódni vágyó munkavállalók, mozgást előtérbe helyezők és a hátrányos helyzetű csoportok igényeit is szem előtt tartó elemek és megoldások alkalmazásával innovatív városfejlesztési és városrehabilitációs gyakorlatot valósít meg. Barnamezős területen a beavatkozás négy új fő funkciót hoz létre, amelyek a következők: kulturális, rekreációs, sport és közlekedési funkciók. A területen kialakítandó létesítmények és terek részben több fő funkcióhoz kapcsolódnak kisebb területegységeiket tekintve (pl. vizes élőhely tanösvénnyel, pihenőház erdei iskolával és csónakházzal), részben egy fő funkcióhoz kapcsolódva több alfunkciót töltenek be (pl. szabadidős tó csónakkikötővel és relaxációs stéggel), részben multifunkcionálisak (pl. a Bábolnai-árok melletti pihenőpark esetenként szabadtéri rendezvénytérként is tud működni). A projekt részletes szakmai tartalmát a csatolt igényfelmérés és kihasználtsági terv tartalmazza. Megval. helyszín: Bábolna hrsz: 82/8, 82/10, 82/1, 82/7, 82/4. A Felhívás 3.1. fejezete szerinti tevékenységek bemutatása (Tanulmány 18-19. old.) A támogatási kérelem tárgyát képező barnamezős rehabilitációs beavatkozás önállóan támogatható tevékenységei a következők:

  1. Főtevékenység: közterületek kialakítása végleges és átmenetei hasznosítás céljából egyaránt, a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület rekonstrukciójával vagy új zöldterület kialakításával: Növényállomány rekonstrukciója, növényfelület növelése fa- és cserjeültetéssel gyepesítéssel, talajcserével, vízi és vízparti növényzet telepítésével (nádas), élőhelyek növelése erdei és vizes élőhelyek kialakításával, Zöldterületek rekonstrukciója és újak kialakítása durva és finom tereprendezéssel, íjász pálya, játszótér és sportkert kialakítása.
  2. Főtevékenység: a szükséges kármentesítési tevékenységen túl a meglévő épületállomány teljes elbontását követően a barnamezős terület hasznosítása gazdaságélénkítési, közösségi céllal: Teniszpálya kialakítása (Profitorientált módon üzemeltetett sport és szabadidős létesítmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés). A fejlesztés során kötelező gazdasági tevékenység a következő módon jelenik meg: Profitorientált módon üzemeltetett teniszpálya és pihenőház (csónakház, erdei iskola) kialakítása. A támogatási kérelem tárgyát képező beavatkozás önállóan nem támogatható, választható tevékenységei a következők:
  3. Burkolatmaradványok, épületalapok elbontása, törmelékelszállítás, szennyezett és degradált felületek rekultivációja (A terület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró vagy általában leromlott fizikai állapotban lévő és jellemzően környezetszennyezéssel terhelt építmények, műtárgyak elbontása és a szennyezett területek, degradált felületek rekultivációja);
  4. Erdei és vizes élőhely tanösvények, 2 db futópálya, sétautak és tornapálya kialakítása (Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (pl.: gyöngykavics, murva, mulcs-borítású, stb.) sétautak nyomvonalának kialakítása (murva, stabilizált zúzottkő vagy mulcsborítással, egyéb víz-áteresztő burkolatokkal), teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak létesítése, kialakítása nem vízáteresztő burkolat cseréje vagy kiváltása céljából, burkolatjavítás;)
  5. Kerti objektumok és berendezési tárgyak kihelyezése, létesítése (fűzkupola, kilátó, kapu/kapuzat, esőház/pavilon, pad, asztal, játszóeszköz, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, erdei tornapálya eszköz, kutya-toalett, szökőkút, tűzrakó hely, ivókút, információs eszköz)
  6. Szabadidős tófelületek, vizes árok és vízkezelő műtárgyak kialakítása.

2018. december 14-én a 17/2017-es kormányrendelet szerinti 87 320 000 Ft többlettámogatást kapott az Önkormányzat. A projekt teljes költsége többlettámogatással együtt: 677 320 000 Ft

A kivitelező a beruházást 2020. január 20-ával készre jelentette, amely alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2020. február 3-a volt.

 

A Szabadidőpark ünnepélyes átadására, projektzáró rendezvényére 2020. június 11-én került sor. Az ünnepélyes átadás során megnyitó beszédek és a park bemutatása zajlott. A projektzáró rendezvényen a bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde óvodásai, valamint a Bábolnai Általános Iskola tanulói részére futóverseny került megrendezésre. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg.