Inštitúcie samosprávy a podnikateľská sféra v Bábolne

Inštitúcie samosprávy v Bábolne:

Názov inštitúcie

Úloha inštitúcie

(základná činnosť)

Úrad spoločnej samosprávy

Všeobecná verejná správa

Škôlka a jasle Százszorszép

Výchova materskej škole a v jasličkách

Stredisko základných sociálnych služieb

Stacionárna služba

Mestská knižnica, kultúrne a športové

Stredisko, knižničná a archívna činnosť, kultúrne služby, zabezpečenie činnosti verejnej knižnice, kino, podpora výkonných umelcov a ochrana

miestneho kultúrneho dedičstva, podpora miestnej kultúrnej činnosti

 

Zoznam obchodných spoločností, ktorých 100 %-ným vlastníkom je mestská samospráva.

Názov obchodnej spoločnosti

Činnosť obchodnej spoločnosti

Spoločnosť Városgazda Kft. v Bábolne

Výstavba bytových a nebytových domov

Spoločnosť Bábolnai Televízió Nonporfit Kft.

Zostavenie televíznych programov, vysielanie

Spoločný samosprávny úrad v Bábolne

Spoločný samosprávny úrad v Bábolne riadi primátorka mesta a s prednostom vykonáva prípravy rozhodnutí, výkon týchto rozhodnutí a  koná vo veciach štátnej správy a samosprávy.

Úlohou spoločnej samosprávy sú:  rozvoj a prevádzka obce, finančná správa, výber miestnych daní, organizovanie sociálneho zabezpečenia a civilnej ochrany, využitie žiadosti o poskytnutie dotácií.

Spoločnému samosprávnemu úradu patrí aj obec Bana (2944 Bana, Jókai M. u. 18.).  Kontaktné údaje na úradníkov spoločnej samosprávy: v úradných hodinách zverejnených na webovej stránke www.babolna.hu, telefónny kontakt: 34/568-009, e-mailova adresa: info@babolna.hu.

Materská škola a jasle Százszorszép v Bábolne

Zriaďovateľom materskej školy a jasličiek Százszorszép je samospráva. Inštitúcia je modernizovaná vďaka rôznych dotácií.

Materská škola a jasle Százszorszép pozostáva zo šesť tried, do ktorých je možné prijať maximálne 150 detí. V školskom roku 2018/19 bolo využitie kapacity 85,3 %. V časti jaslí je možné prijať 12 detí.

Adresa inštitúcie: Bábolna, Erzsébet u. 2., telefónny kontakt: 34/369-30, e-mailova adresa: ovoda@babolna.hu.

Stredisko základných služieb v Bábolne

Stredisko je inštitúciou starostlivosti a ochrany detí, prevádzkuje kuchyňu miestnej samosprávy a zabezpečuje seniorom programy pre užitočné využitie voľného času.

Cieľovou skupinou sú seniory, detí a sociálne odkázaní ľudia. Kontaktné údaje strediska: Bábolna, Zrínyi M. u. č. 15., adresa miesta starostlivosti o seniorov: Bábolna, Arany J. u. č. 4., adresa kuchyne samosprávy: Bábolna, Deák F. u. č. 4.

Kontaktné údaje strediska základných služieb v Bábolne: telefónny kontakt: 34/368-467, e-mailova adresa: csaladsegito@babolna.hu.

Mestská knižnica, kultúrne a športové stredisko v Bábolne

Zriaďovateľom mestskej knižnice, kultúrneho a športového strediska v Bábolne je samospráva.

Inštitúcia prevádzkuje knižnicu na adrese 2943 Bábolna, Béke u. 1. V knižnici je sprístupnená verejná internetová služba (WiFi), organizujú tu rôzne klubové aktivity. K inštitúcii patrí mestská športová hala (2943 Bábolna, Deák F. u.) a viacfunkčné stredisko voľného času (2943, Béke u. 8.). V mestskej športovej hale sa organizujú halové športové podujatia. Vo viacfunkčnom stredisku voľného času sa uskutočňujú divadelné predstavenia, premietania filmov, slávnostné podujatia. Tu sa nachádza kolkové ihrisko s medzinárodným štandardom a  kondičná miestnosť.

V miestnom historickom múzeu sa organizujú klubové podujatia, dočasné výstavy a tu sa nachádza stála výstava zbierky miestnej histórie (2943 Bábolna, Ácsi u. 4.).

Telefónny kontakt mestskej knižnice, kultúrneho a športového strediska: 34/369-989.

Televízna spoločnosť Bábolnai Televízió Nonprofit Kft.

Spoločnosť je zodpovedná za prevádzku miestneho televízneho vysielania a vydania miestnych novín (Bábolna Fórum). Spoločnosť sa stará o digitálny archív od roku 1992, ktorý  zahŕňa presnú dokumentáciu života obce.

Spoločnosť sa nachádza v spoločenskom dome, kde má k dispozícii moderné štúdio.

Kontaktné údaje spoločnosti: Bábolna, Toldi M. u. č. 24., telefónny kontakt: +36-34/222-797, e-mailova adresa: btv@babolna.hu. Spoločnosť má aj vlastnú webovú stránku: www.btv.hu, na ktorej je možné sledovať miestny teletext a televízne vysielanie.

Spoločnosť Bábolna Városgazda Kft.

Spoločnosť Bábolna Városgazda Kft. sa vytvorila zo spoločnosti Szennyvízkezelő a Szolgáltató Kft. Je 100 %-ným majetkom samosprávy so sídlom Bábolna, Jókai M. u. č. 12.

Hlavné úlohy spoločnosti:

  1. Je obstarávateľom a prevádzkovateľom termálneho kúpaliska Bábolna Strand- és Termálfürdő,
  2. Je prevádzkovateľom dvoch obecných bytov.

V lete v roku 2018 na objednávku spoločnosti Bábolna Városgazda Kft. sa začal realizovať termálne kúpalisko Bábolna Strand- és Termálfürdő. Jeho dokončenie sa očakáva v prvých mesiacoch v roku 2020. Kúpalisko bude prevádzkované v zime aj v lete. Denná kapacita kúpaliska v zimnom období bude 400 osôb a v letnom období 800 osôb.

Plánované bazény na ploche termálneho kúpaliska:

  • 2 kusy bazénov s liečebným účinkom 60 m2, hĺbka vody 0,95 m, zimnou a letnou prevádzkou
  • 1 bazén s termálnou vodou 100 m2, hĺbka vody 0,95 m, zimnou a letnou prevádzkou
  • 1 bazén vodných atrakcií 200 m2,  hĺbka vody 0,95 – 1,20 m, letnou prevádzkou
  • 1 detský bazén 20 m2, hĺbka vody 0,15 – 0,30 m, letnou prevádzkou
  • 1 špliechací bazén s vodnou plochou 100 m2, letnou prevádzkou

Súčasťou termálneho kúpaliska sú priestory pre masáž a sauna, jedáleň, kaviareň a bufet. Tieto služby fungujú nezávisle od seba.