Tiamo Moderntánc és Közösségi Csoport Egyesület

Cím: 2943 Bábolna, Nagyváthy J. u. 23.

A bábolnai és környező településeken élő gyerekeket, fiatalokat, fiatal felnőtteket, szülőket és más felnőtteket, akik a művészetek iránt érdeklődnek a modern tánc irányzaton keresztül összefogja, a modern tánc segítségével a tagok személyiségét és egyéni képességeit a csoportos rendezvényeken a közösségben fejlessze. A tagok tánc iránti érdeklődésének eleget tegyen, miközben fejleszti minden résztvevőnek az esztétikus testképzését, ritmusérzékét, a színpadi kiállását, melyen keresztül fizikai és pszichológiai felkészítést nyújt az érintettek részére. A táncterek és különböző táncstílusok és technikák mindenki által megismerhetőek legyenek. Lehetőséget kíván biztosítani az egyesület ugyanolyan stílus és tánc iránt érdeklődők számára, közösség kialakítására, formálására, közösségi kapcsolat ápolására, megóvására és frissítésére, melynek érdekében különböző csapatépítő és közösségformáló kulturális események, táborok szervezésére, rendezésér kerül sor. Az egyesület rendszeresen szervez előadásokat, részt vesz Bábolna és kistérsége társadalmi, kulturális rendezvényein. Több lehetőséget biztosítani a tagok részére, hogy a Tiamo Modern Tánccsoport különböző rendezvényeken, fesztiválokon, kulturális eseményen részt tudjon venni, belföldön és külföldön egyaránt. Az egyesület kapcsolatra törekszik a kistérségben mindazon intézményekkel és szervezetekkel, amelyek céljait segíteni tudják. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljai megvalósítását. Az egyesület magáénak vallja és folytatja a modern tánc-mozgalom hagyományait és tevékenységeit, a népművészeti, modern tánc képzések, fórumok, tevékenységi formák szervezését felvállalja, ezek érdekében pályázati beadványokat készít és projekteket valósít meg.