Tájékoztatás a KATA adózás új szabályairól

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény („új KATA” törvény) 2022.szeptember 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény II. fejezete hatályát veszti.

 Ezen jogszabályi változások az alábbiak szerint érintik a helyi iparűzési adókötelezettségeket:

 Minden „régi KATA” szerint adózó számára ezen adózási forma 2022. augusztus 31. napjával megszűnik.

 A 2022-es évben a helyi iparűzési adóban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése alapján egyszerűsített adóalap megállapítás szerint adózó kisadózó vállalkozások 2022-es évre vonatkozó helyi iparűzési adófizetési kötelezettségének időarányos csökkentését az önkormányzati adóhatóságok hivatalból elvégzik.

Amennyiben az adózó a 2022. január 1-jétől 2022. augusztus 31. napjáig tartó időszakra az önkormányzatnál adóalap-mentességre vagy adócsökkentésre jogosult, és azt igénybe kívánja venni, 2023. január 15-ig nyújthat be záró iparűzési adóbevallást (22HIPAK).

 Ha az adózó a  NAV-nál 2022. szeptember 1-től továbbra is a KATA szerinti adózást választja:

 Azon adózók, akik az „új KATA” szerinti feltételeknek megfelelnek és a NAV-nál az új adózási formát választják, továbbá a Htv. 39/B. § (3) bekezdése alapján kívánnak (továbbra is) adózni, bejelentést kell tenniük. Ezen tételes HIPA szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 45 nap áll rendelkezésre, a határnap: 2022. október 15-e!

Az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-Önkormányzat Portálon keresztül lehet beküldeni adóhatóságunknak.

A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó időarányos helyi iparűzési adó kötelezettségek befizetési határideje:
2022.
október 15-e és 2023. január 15-e.

 Ha az adózó 2022. szeptember 1-től a NAV-nál kilép a KATA adózás alól:

 Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 1-jétől nem lesznek jogosultak az „új KATA” szerinti adózási módra, vagy a helyi iparűzési adóban nem választják az egyszerűsített adóalap-megállapításlehetőséget, az önkormányzati adóhatóság felé nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.

Adózó – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra. A 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31. napjáig tartó időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

 Köszönjük együttműködésüket!                                                                                                                                         Bábolna, 2022. augusztus hó


Kapcsolódó dokumentumok