HIRDETMÉNY

Bábolna Város Önkormányzata a társadalmi bevonás keretében értesíti a Tisztelt Lakosságot, Vállalkozókat, Civil szervezeteket és az Egyházi képviselőket, hogy „A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30.§-ában foglalt integrált településfejlesztési stratégia módosítását indította el.
A integrált településfejlesztési stratégia módosításának munkaközi dokumentációja az önkormányzat hivatalos honlapján – www.babolna.hu – tekinthető meg és a http://babolna.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/egyeb-letoltheto-dokumentumok/ helyről tölthető le.
A tervek módosításának véleményezését Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (IX.28.) önkormányzati rendeletének előírása alapján kívánja megvalósítani.
Tekintettel a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben foglaltakra
lakossági fórumot elektronikus úton bonyolítjuk le.
A munkaközi tájékoztatóval kapcsolatban az észrevételeket, javaslatokat a közzétételtől számított 8 napon belül lehet elektronikusan az muszaki@babolna.hu címre megtenni.


dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

Egyéb letölthető dokumentumok


Kapcsolódó dokumentumok