FELHÍVÁS – Népszámlálás 2022

2022-ben népszámlálásra kerül sor hazánkban, immár 16. alkalommal. Egyedülálló módon ez az egyetlen olyan adatforrás, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről is pontos képet ad a népszámlálás.

Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló társadalmi, gazdasági döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal oldalán.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező.

Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés a modern kor igényeinek megfelelően interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papíralapú kérdőívek nélkül.

A népszámlálás végrehajtását megelőzően, 2022. szeptember 15. és szeptember 30. között a népszámlálás összeírási körébe tartozó valamennyi címre megérkezik a népszámlálásról szóló felkérő levél. A levél tartalmazni fogja a népszámlálással kapcsolatos legfontosabb információkat, az adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatást, a válaszadás módjának lehetőségeit, valamint az internetes kitöltéshez szükséges belépési kódot.

A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak három kisebb részre tagolódik:

  1. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
  2. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.
  3. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak azon személyeket írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek jelentkezniük kell a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell az ő összeírásukról is.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon teljesítheti:

– Az adatszolgáltatónak lehetősége van a kérdések megválaszolására interneten keresztül. Az első időszakban kizárólag az online önkitöltési módra lesz lehetőség. Az online kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer október 16. éjfélig fogadja.

– Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen a számláló biztosnak, aki az összeírás céljából 2022. október 17. és 2022. november 20. között keresi fel azokat a címeket (háztartásokat), ahonnan az önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön valamennyi, a címen életvitelszerűen élő háztartástagról kitöltik a népszámlálási kérdőíveket.

– Amennyiben az adatszolgáltató az előző két lehetőség közül egyikkel sem él, pótösszeírás során, a polgármesteri hivatalban jelentkezve, 2022. november 28. éjfélig megválaszolhatja a kérdéseket.

Felhívom Bábolna Lakosságának figyelmét arra, hogy az ingatlanjaikon – amennyiben még nem tették meg – jól látható módon szíveskedjenek feltüntetni a házszámot, ezzel is segítve a számlálóbiztosok munkáját.

A népszámlálással kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek a Bábolnai Polgármesteri Hivatalban:
Telefonszám: 34/568-003
E-mail: buzaildi@babolna.hu

Köszönöm együttműködésüket!

Bacsárdi József
jegyző