F E L H Í V Á S

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben is karácsonyi segélyt nyújt a kérelmezők részére.

Szociálisan rászoruló nyugdíjasok, több gyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelők, illetve az egyéb szociálisan rászoruló bábolnai állandó lakosok igényelhetik ezt a támogatást.
(Rászorultsági jövedelemhatár 100.000,- Ft/fő!)

Jelentkezési lap a Közös Önkormányzati Hivatalban, az Idősek Klubjában (Arany J. u. 4.) és a Családsegítő Szolgálat irodájában (Zrínyi M. u. 15.) igényelhető, illetve honlapunkról letölthető.

Letölthető űrlapok

A jelentkezési lapot és a kérelem elbírálásához szükséges jövedelem igazolásokat 2020. december 10-ig kell leadni a Közös Önkormányzati Hivatalban.