Ebösszeírás 2021

Tisztelt bábolnai Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal az ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Bábolna város közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. február 1. napja és 2021. március 15. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány automatikusan letöltődik az alábbi linkre kattintva:

http://www.babolna.hu/wp-content/uploads/2021/02/eb%C3%B6ssze%C3%ADr%C3%A1s-adatlap.docx

illetve a Hivatal bejáratánál az épületen belül kinyomtatva megtalálják. Kérem, szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni, abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.

Az ebek tulajdonosai, tartói az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a jelentős változásokról (eb elpusztulása, tulajdonosváltozás, vagy tartási hely változás esetén) folyamatosan adatot szolgáltatni a „Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásokról” adatlap kitöltésével és benyújtásával!

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

A járványhelyzetre tekintettel az adatlap kizárólag az alábbi módok egyikén küldhető be:

  1. a) postai úton a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve
  2. b) Személyesen leadható a Hivatal portáján, ügyfélfogadási időben a kihelyezett gyűjtő dobozba.
  3. c) elektronikus úton a „info@babolna.hu” e-mail címre PDF formátumban
  4. d) hivatali kapun keresztül elektronikusan a „BABOLNAONK”, „KRID: 540602982” címre.

Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja az ebösszeírás sikerességét!

Bábolna, 2021. február 1.

                                                                   dr. Bacsárdi József jegyző