TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00001 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bábolnán

 

kedvezmenyezetti_infoblokk_fekvo_magyar_rgb

Kedvezményezett: Bábolna Város Önkormányzata

Projekt címe: Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Bábolnán

Támogatás összege: 100 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00001

Projekt helyszíne: 2943 Bábolna, Ácsi út 2. hrsz. 141/1/A/5

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.02.14.

 

Bábolna Város Önkormányzata 100 MFt, 100%-os finanszírozású, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a település egészségügyi központban működő rendelők fejlesztésére.

A felújítandó épületben látja el feladatait 2 felnőtt háziorvos, 1 gyermekorvos, aki egyben az iskolaegészségügyi ellátásért is felelős és 2 fogorvos. Továbbá itt működik a védőnői tanácsadó is. Az épület belső terei felújításra szorulnak, ezen felül kisebb átalakításokra is szükség van a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítése érdekében. Szintén problémát jelent az elavult eszközpark és bútorzat, amelyek cseréje indokolt.

A projekt általános célja az egészségügyi alapellátás minőségének javítása Bábolnán, az orvosi praxisoknak helyet biztosító rendelőhelyiségek felújításával, valamint új eszközök és bútorok beszerzésével. A beruházás közvetlen célja a Bábolna, Ácsi utca 2. szám alatt található, egészségügyi központ épületének belső felújítása.

A beruházás műszaki tartalma:
Meglévő egészségügyi központ azon részén, ahol az alapellátás működik, ott a rendelők, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek belső felújítása és kisebb átalakítása. Ez utóbbi során a szükséges helyiségek (minden rendelőhöz vizsgáló és öltöző kialakítása) kialakítása. Emellett a teljes körű projektarányos akadálymentesítéshez a hiányzó feladatok (belső nyílászárók cseréje, burkolatoknál vezetőcsík kialakítása) elvégzése.

A kivitelezés mellett új eszközök beszerzésére is sor kerül az orvosi praxisok és a védőnő számára a támogatásból. Az új eszközök egy részével olyan vizsgálatok, szűrések is elvégezhetők, amelyekre korábban nem kerülhetett sor az alapellátás keretében.

A felújítást követően, az immár korszerű és jól felszerelt orvosi rendelőkben a különböző praxisok között szorosabb együttműködés alakulhat ki, így jobban kihasználhatók az együttműködésből eredő előnyök, a lakosság számára pedig magasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítható.

 

2023-21-1_15-54-32_a2_fekvo_nyomda_Babolna