PÁLYÁZAT – Csónakház létesítése Bábolnán

   

 

     Csónakház létesítése Bábolnán 

      Pályázati azonosító: 
 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00006

 

Pályázati konstrukció:
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

Támogatás összege: 
97 740 094 Ft

Támogatás mértéke: 
100 %

A projekt tervezett befejezési időpontja: 
2019. december 31.

Kedvezményezett:
Bábolna Város Önkormányzata

A projekt bemutatása:
Jelen üzleti tervben tervezett beruházás olyan fejlesztési igényre kíván reagálni, amelyek helyi és térségi jelentőségűek. Bábolna város újabb fejlesztése eredményeképpen a turisták hosszabb időt tudnak majd eltölteni az adott területen, igényeik kiszolgálására komplex turisztikai szolgáltatások nyújthatók. A megvalósítással a tervezett szabadidőpark turisztikai szolgáltatási kiegészülnek, úgy, hogy a projekt betervezett építés, beszerzések révén, az önkormányzatot terhelő többlet önerő bevonása nélkül megvalósítható a pályázat.
A fejlesztés területe (82/8 hrsz) Bábolna Város Önkormányzatának tulajdonában van, az ingatlan tulajdonviszonyai rendezettek. A projekt megvalósításának időpontja: 2018. 01.01. – 2019.12.31. Az első félévben elkészülnek az engedélyezési és kiviteli tervek, közbeszerzéssel kiválasztható a kivitelező. 2018. második felétől indulhat a csónakház építése a tervek alapján, melyek lezárására 2019 első felében kerül sor az eszközbeszerzéssel együtt, mely az üzemeltetéshez szükséges. 
A többfunkciós csónakház, sport, civil, közösségi, turisztikai, kereskedelmi funkciókat ellátó tevékenységeket tartalmazni fog. Az épületben közösségi, kiállító és bemutató tereivel, a célcsoportok igényei szerint kialakított látogatóbarát vendéglátóhellyel, a kulturált turistafogadáshoz szükséges korszerű szolgáltatási hátterével alkalmas lesz kiscsoportos rendezvények, szakmai programok megvalósítására is. Az épületben a felmerülő igényeknek megfelelően vendéglátó-kereskedelmi jelleggel büfét tervezünk működtetni. 

A közbeszerzési eljárás 2018. június 28-án zárult le. A nyertes ajánlattevővel a Wolf Farkas Építőipari és Szolgáltatási Kft.-vel 2018. július 30-án lett a vállalkozási szerződés megkötve. 

 

Építkezés – Szabadidőpark, Csónakház