Bizottsági ülések előterjesztései

 • 5. Bábolnai Általános Iskola kérelme

  Letöltés
 • Teljes anyag - a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. november 27-i ülés

  Letöltés
 • 13. Ajánlat projektmenedzsmenti feladatok ellátására

  Letöltés
 • 12. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

  Letöltés
 • 11. Beszámoló a követelés állományról és a selejtezendő eszközökről

  Letöltés
 • 10. Beszámoló az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról

  Letöltés
 • 9. Tiamo Egyesület kérelme

  Letöltés
 • 8. Szerződés önkormányzati utak hó- és síkosság mentesítésére

  Letöltés
 • 7. Lakossági kérelem csapadékvíz elvezető árok befedésére

  Letöltés
 • 6. Árajánlat szigetüzemű közvilágítás kialakítására

  Letöltés
 • Meghívó a Szociális és Oktatási Bizottság 2023. november 27-i ülésére

  Letöltés
 • 4. Ajánlat önkormányzati bérlakások felújítására

  Letöltés
 • 3. Önkormányzati telek visszavásárlása

  Letöltés
 • 2. Beszámoló a 2023. évi pályázatokról

  Letöltés
 • 1. Helyi adók mértékének megállapítása 2024. évre

  Letöltés
 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. november 27-i ülésére

  Letöltés
 • TELJES ANYAG - 2023. november 27-i szoc. és okt. biz. ülés

  Letöltés
 • 2. Védőoltási program

  Letöltés
 • 1. Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete módosítása

  Letöltés