Testületi ülések napirendje

Meghívó a 2020. május 21-i képviselői konzultációs ülésre

 • 1. napirendi pont
  Tájékoztató anyag
 • 2. napirendi pont
  Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról
 • 3. napirendi pont
  Tájékoztató a 2020. április 24-től hozott polgármesteri rendeletről és határozatokról
 • 4. napirendi pont
  A 2019. évi költségvetés teljesítése, pénzmaradványok megállapítása, zárszámadás
 • 5. napirendi pont
  2019. évi belső ellenőrzési jelentés
 • 6. napirendi pont
  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
 • 7. napirendi pont
  Bábolnai Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolója
 • 8. napirendi pont
  Komáromi TÁM-PONT Család- és Gyermekjóléti Intézmény tájékoztatója
 • 9. napirendi pont
  Bábolnai Alapszolgáltatási Központ 2019. évi beszámolója
 • 10. napirendi pont
  Beszámoló a 2019. évi gyermekvédelmi tevékenységről
 • 11. napirendi pont
  Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2019. évi beszámolója (tervezet)
 • 12. napirendi pont
  Civil szervezet támogatási kérelme
 • 13. napirendi pont
  Bábolna Strand- és Termálfürdő üzemeltetési elképzelései VII.
 • 14. napirendi pont
  Szerződés tervezetek a Bábolna Strand- és Termálfürdő étterem, kávézó, büfé, valamint a Csónakház üzemeltetésére
 • 15. napirendi pont
  Bábolna Kőrisfa út csapadékelvezetési árajánlatok
 • 16. napirendi pont
  Bábolna Strand- és Termálfürdő riasztó elhelyezésére irányuló árajánlat
 • 17. napirendi pont
  Termálkutak bekamerázására irányuló árajánlat
 • 18. napirendi pont
  T-Kopiker Kft. megkeresése 6/20 hrsz-ú ingatlan felújítása
 • 19. napirendi pont
  Lakossági kérelem
 • 20. napirendi pont
  Kukorica Fesztivál megrendezése, étkeztetése
 • 21. napirendi pont
  Egyebek